Tarieven & vergoedingen

Wat kost een fysio behandeling?

Indien u aanvullend verzekerd bent voor Fysiotherapie vergoedt uw zorgverzekeraar het aantal zittingen waarvoor u verzekerd bent. Wij kunnen het aantal zittingen voor u nakijken echter u blijft zelf verantwoordelijk voor het doorgeven van de juiste gegevens, eventuele onjuistheden in de opgevraagde gegevens bij uw verzekeraar door De Fysio en het doorgeven van eventueel reeds (elders) gebruikte zittingen. Druk op de knop om uw gegevens door te geven. Wij kijken of u aanvullend verzekerd bent:

Wanneer u geen aanvullende verzekering hebt of het aantal behandelingen overstijgt het maximum van uw verzekering dan zijn de kosten voor eigen rekening. Wij hanteren hiervoor de onderstaande tarieven. U krijgt hiervoor de nota thuisgestuurd.

Tarieven fysiotherapie 2024

     code                               omschrijving                                                                                                                                                           bedrag

 1864  Screening, intake en onderzoek  € 59,-
 1870 Intake en onderzoek na verwijzing (huis)arts  € 59,-
 1000  Zitting Fysiotherapie  € 42,50
 1200  Zitting manuele therapie
 € 52,50
 1700  Lange zitting voor complexe aandoeningen  € 60,50
 1400  Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek  € 74,25
   Toeslag zitting aan huis   € 18,-
   Opstellen van eenvoudige rapporten  € 42,50
   Opstellen van uitgebreide rapporten  € 85,-
   Sportmassage 25 minuten  € 42,50
   Sportmassage 55 minuten  € 85,00

Snellere behandeling & Lagere kosten

Screening, intake en onderzoek en behandeling op één dag

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft bepaald dat vanaf 2015 screening, intake en onderzoek én behandeling op dezelfde dag plaats kunnen vinden. Voorheen moest u later terugkomen voor een eerste behandeling omdat het Fysiotherapeuten niet toegestaan was een intake en behandeling op dezelfde dag uit te voeren.

Indien u voor de eerste keer naar de praktijk komt zal er dus op de eerste dag, afhankelijk van of u een verwijzing van een (huis)arts heeft, code 1870 (met verwijzing) of 1864 (zonder verwijzing) worden gedeclareerd, samen met een code 1000 voor de eerste behandeling. De bezoeken daarna zal alleen een reguliere zitting (code 1000) worden gedeclareerd. Dit betekent ook dat de eerste zitting langer duurt dan de reguliere tijd.

Kunt u een afspraak niet nakomen, dan verzoeken wij u vriendelijk dit minimaal 24 uur tevoren aan ons te melden. Een niet nagekomen afspraak kunnen wij niet bij uw verzekeraar declareren en dient door uzelf te worden voldaan. U ontvangt daarvoor een nota conform bovenstaande tarieven.

Heb jij ook al langer bestaande klachten?

Maak eens een afspraak, misschien kunnen we ook voor jou het verschil maken...