Klachtenregeling

Maak uw klacht kenbaar

U mag ervan uitgaan dat iedere fysiotherapeut z’n vak zo goed mogelijk uitoefent. Heeft u toch klachten over uw behandeling dan is het goed om dat kenbaar te maken. Voor uzelf, voor andere patiënten en voor de kwaliteit van de fysiotherapie.

Om te beginnen is het de moeite waard om een gesprek aan te gaan met uw behandelend fysiotherapeut of één van de andere fysiotherapeuten binnen onze praktijk. Als u zich daar zekerder bij voelt, kunt u een bekende uit uw familie- of vriendenkring vragen hierbij aanwezig te zijn. Wij zullen uw klacht registreren en proberen om gezamenlijk tot een oplossing te komen.

Levert een gesprek niet het gewenste resultaat op, dan kunt u gebruik maken van de klachtenregeling van het KNGF waar onze praktijk bij is aangesloten. Voor meer informatie over deze klachtenregeling:

Klachtencommissie van het KNGF
Secretaris Klachtencommissie KNGF
Postbus 248 3800 AE Amersfoort
033 – 467 29 00

De Fysio Heerenveen