Tarieven
Indien u aanvullend verzekerd bent voor Fysiotherapie vergoedt uw zorgverzekeraar het aantal zittingen waarvoor u verzekerd bent. Uit service kunnen wij het aantal zittingen voor u nakijken echter u blijft zelf verantwoordelijk voor het doorgeven van de juiste gegevens, eventuele onjuistheden in de opgevraagde gegevens bij uw verzekeraar door De Fysio en het doorgeven van eventueel reeds (elders) gebruikte zittingen. Wanneer u geen aanvullende verzekering hebt of het aantal behandelingen overstijgt het maximum van uw verzekering dan zijn de kosten voor eigen rekening. Wij hanteren hiervoor de onderstaande tarieven. U krijgt hiervoor de nota thuisgestuurd.

  code         omschrijving                                                                                                             bedrag
 1864 Screening, intake en onderzoek  € 53,85
 1870 Intake en onderzoek na verwijzing (huis)arts  € 53,85
 1871 Intake en onderzoek na verwijzing (huis)arts inclusief toeslag aan huis  € 70,10
 1000  Zitting Fysiotherapie  € 38,95
 1001  Zitting Fysiotherapie inclusief toeslag aan huis  € 55,00
 1700  Lange zitting voor complexe aandoeningen  € 55,95
 1400  Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek  € 67,50
     
     
     
   Sportmassage 25 minuten  € 32,50
   Sportmassage 45 minuten  € 49,95

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft bepaald dat vanaf 2015 screening, intake en onderzoek én behandeling op dezelfde dag plaats kunnen vinden. Voorheen moest u later terugkomen voor een eerste behandeling omdat het Fysiotherapeuten niet toegestaan was een intake en behandeling op dezelfde dag uit te voeren.

Indien u voor de eerste keer naar de praktijk komt zal er dus op de eerste dag, afhankelijk van of u een verwijzing van een (huis)arts heeft, code 1870 (met verwijzing) of 1864 (zonder verwijzing) worden gedeclareerd, samen met een code 1000 voor de eerste behandeling. De bezoeken daarna zal alleen een reguliere zitting (code 1000) worden gedeclareerd. Dit betekent ook dat de eerste zitting langer duurt dan de reguliere tijd.

Kunt u een afspraak niet nakomen, dan verzoeken wij u vriendelijk dit minimaal 24 uur tevoren aan ons te melden. Een niet nagekomen afspraak kunnen wij niet bij uw verzekeraar declareren en dient door uzelf te worden voldaan.

Wilt u weten of u verzekerd bent voor Fysiotherapie klik dan op onderstaande button of bel ons op 0513-820991.
Aanvullend verzekerd voor Fysiotherapie?