Coronavirus / COVID-19
Zoals niemand zal zijn ontgaan heeft het kabinet op zondag 15 maart jl. aanvullende maatregelen genomen in de aanpak van het coronavirus. Scholen en kinderdagverblijven sluiten tot en met maandag 6 april. Datzelfde geldt voor eet- en drinkgelegenheden en sport- en fitnessclubs. Het mag duidelijk zijn dat deze maatregelen de ernst van de situatie onderstrepen.
 
Op het moment van opstellen van dit schrijven valt de beroepsgroep ‘Fysiotherapie’ binnen het overzicht van ‘cruciale beroepsgroepen’, opgesteld door de rijksoverheid. Dit betekent dat onze beroepsgroep op dit moment nog gewoon mag doorwerken (zorg moet doorgaan).
 
De Fysio Heerenveen is daarom ook OPEN, maar wel in aangepaste vorm. Zo is onze bezetting meer verspreid zodat er minder mensen tegelijk op de praktijk aanwezig zijn.
 
Van alle medewerkers in de gezondheidszorg mag adequaat handelen verwacht worden, hetgeen past bij onze beroepsstandaard.  Vanzelfsprekend volgen we bij De Fysio Heerenveen alle informatie en richtlijnen van het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) m.b.t. hygiëne en voorschriften op. Hierdoor kunnen we veilige en verantwoorde zorg voor onze patiënten (blijven) leveren.
 
Zoals altijd, maar zeker ook nu, kunt u rekenen op onze volledige inzet en toewijding. Daarbij voorop de gezondheid van ons allen.
 
Indien u vragen heeft over uw behandeling of veiligheid kunt u contact met ons opnemen op       0513-820991.
 
Met vriendelijke groet,
 
Team De Fysio Heerenveen.